Frivillige

Hengekøyefestivalen arrangeres i år for første gang. Som frivillig har du dermed en mulighet til å være med å forme festivalopplevelsen sammen med oss. Frivillige får både overnatting, mat og festivalpass. Alle utenom de som jobber rigg, vil være i arbeid én dag. Riggmannskapet (scene, lyd, lys) vil jobbe opprigg og nedrigg dagene før og etter festivalen. Under finnes en liste over ting du kan bidra med:

  • Rigg
  • Ordensvakt
  • Bar
  • Konsertarrangør

Send en e-post til torkel@hammockfestival.com der du skriver litt om deg selv, samt hva du vil jobbe med så skal du se vi får til noe!